El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per als autònoms  que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19 en la seva activitat econòmica

Requisits

Caldrà que els autònoms figurin d’alta en activitats que les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Pressupost

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros.

Condicions

Per accedir a aquest ajut, els autònoms hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas d’autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament de Treball atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Aquesta mesura es suma a la ja publicada per la Generalitat referent a la suspensió de terminis de procediments, i a les publicades pel govern español de les que ens hem fet ressò en anteriors artícles (Ayuda a pymes y autónomosMedidas en el ámbito laboral)

No dubteu a contactar amb Deventer Consulting en cas que necessiteu més informació al respecte.

Leave a Reply