Avís legal

Titularitat de la web i les dades de contacte

https://deventerconsulting.cat/ és un domini a Internet titularitat de DEVENTER CONSULTING S.L.P.  (en adelante, DEVENTER CONSULTING) con CIF/NIF B61273538 i domicili a C/ de Provença, 278,  1 bis, 08008- BARCELONA. Registre Mercantil de Barcelona, tom 44693, Foli 177, Sección 8, Full 154700, Inscripció 5.

La finalitat de la web és informar als usuaris sobre els serveis que prestem

Pot posar-se en contatcte amb nosaltres:

  • Per telèfon, al número 932 156 348
  • Per correu electrònic, escrivint a info@deventerconsulting.cat
  • Per escrit, dirigint-se a C/ de Provença, 278, 1 bis, 08008- BARCELONA

Condicions d’ús de la web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de  DEVENTER CONSULTING i altres usuaris d’Internet. Per navegar a aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d’ús.

DEVENTER CONSULTING es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés a la web, així com els continguts inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. DEVENTER CONSULTING  no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari eximeix DEVENTER CONSULTING de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d’incloure enllaços a d’altres pàgines web, DEVENTER CONSULTING declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

Propietat intellectual i industrial

La totalitat d’aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a DEVENTER CONSULTING. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

https://deventerconsulting.cat/ és un domini de DEVENTER CONSULTING. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de  DEVENTER CONSULTING  de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de DEVENTER CONSULTING.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la web. L’enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia adreça de DEVENTER CONSULTING abarcant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de DEVENTER CONSULTING  la pàgina que en realitzi l’enllaç en cap moment podrà reproduir la web DEVENTER CONSULTING  ni incloure-la com a part del seu web ni dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a DEVENTER CONSULTING.

En cap circumstància DEVENTER CONSULTING  no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l’usuari. Pot configurar les seves preferències en qualsevol moment mitjançant el sistema de configuració de cookies integrat en aquest lloc web, podrà activar / desactivar l’ús de cookies segons les seves finalitats.

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.

Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a d’altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre DEVENTER CONSULTING i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de  Barcelona, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

© DEVENTER CONSULTING